Bekendmaking plaatsen van een overkapping

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen overkapping, Boterdiep Wz 13, Bedum (verz. 2 juli 2013).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Boterdiep Wz 13 9781EH Bedum Nederland