Bekendmaking plaatsen van een onderstel ligboxenstal

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen onderstel ligboxenstal, Oosterseweg 52C, Zuidwolde Gn. (verz. 2 april 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Oosterseweg 52C 9785TB Zuidwolde Nederland