Bekendmaking plaatsen van een onderbouw ligboxenstal

 

ingediende omgevingsvergunning

plaatsen onderbouw ligboxenstal, Oosterseweg 52C, Zuidwolde Gn (ontv. 14 februari 2012).

 

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

 

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen. Wanneer u daarbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Bedum of kijken op de website www.libau.nl.

Kaart met een markering op Oosterseweg 52C 9785TB Zuidwolde Nederland