Bekendmaking plaatsen van een garage

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen garage,  Piet Heinstraat 4, Bedum (verz. 17 juli 2013).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Piet Heinstraat 4 9781CB Bedum Nederland