Bekendmaking plaatsen van een garage

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen garage, Havik 32, Bedum (verz. 3 april 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Havik 32 9781XT Bedum Nederland