Bekendmaking plaatsen van een erfafscheiding

omgevingsvergunning niet in behandeling genomen

plaatsen erfafscheiding, Reiger 30, Bedum (verz. 9 september 2013).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Reiger 30 9781XA Bedum Nederland