Bekendmaking plaatsen van een dakkapel en het verhogen van een dak

 

ingetrokken omgevingsvergunning

plaatsen dakkapel en verhogen dak, Beijumerweg 8, Zuidwolde Gn. (verz.15 december 2011).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Beijumerweg 8 9785AH Zuidwolde Nederland