Bekendmaking plaatsen van een dakkapel

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen dakkapel, Grotestraat 55 A, Bedum (verz. 4 juli 2013).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Grotestraat 55a 9781HB Bedum Nederland