Bekendmaking plaatsen van een dakkapel

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen dakkapel, De Drie Rozen 13, Bedum (verz. 18 december 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op De Drie Rozen 13 9781JV Bedum Nederland