Bekendmaking plaatsen van een dakkapel

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen dakkapel, Waldadrift 54, Bedum (verz. 16 april 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Waldadrift 54 9781KD Bedum Nederland