Bekendmaking plaatsen van een dakkapel

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen dakkapel, Speenkruid 28, Bedum (verz. 16 april 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Speenkruid  28 9781WB Bedum Nederland