Bekendmaking plaatsen van een carport

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen carport, Meerkoet 20, Bedum (verz. 25 juni 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Meerkoet 20 9781ZN Bedum Nederland