Bekendmaking plaatsen van een blokhut

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen blokhut, Meerkoet 24, Bedum (verz. 17 juli 2013).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Meerkoet 24 9781ZN Bedum Nederland