Bekendmaking plaatsen van een bijgebouw

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen bijgebouw, Meerkoet 16, Bedum (verz. 19 december 2012).

  

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Meerkoet 16 9781ZN Bedum Nederland