Bekendmaking plaatsen van een bedrijfshal met reclame, Verbindingsweg 34 te Bedum

verleende omgevingsvergunning

plaatsen van een bedrijfshal en reclame, Verbindingsweg 34, Bedum (verz. 30 september 2011).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Verbindingsweg 34 9781DA Bedum Nederland