Bekendmaking plaatsen van een 2de luidklok

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen 2de luidklok, Boterdiep WZ 43, Zuidwolde Gn (verz. 16 juli 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Boterdiep WZ 43 9785AL Zuidwolde Nederland