Bekendmaking plaatsen van dakkapellen

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen van dakkapellen, De Blink 11, Bedum (verz. 31 okt. 2012);

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op De Blink  11 9781KS Bedum Nederland