Bekendmaking plaatsen kozijn, 't Holtstek 27, Bedum

verleende omgevingsvergunning (regulier)

plaatsen kozijn, ’t Holtstek 27, Bedum (verz. 25 november 2011).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op 't Holtstek 27 9781NJ Bedum Nederland