Bekendmaking plaatsen berging, Bedumerweg 68, Onderdendam

verleende omgevingsvergunning (regulier)

plaatsen berging, Bedumerweg 68, Onderdendam (verz. 8 november 2011).

 

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Bedumerweg 68 9959PH Onderdendam Nederland