Bekendmaking Paracommerciele verordening

De gemeenteraad heeft op 12 december 2013 de Paracommerciële verordening gemeente Bedum  vastgesteld. De verordening stelt regels ter voorkoming van oneerlijke mededinging door paracommerciële rechtspersonen zoals sportverenigingen en dorpshuizen. De verordening treedt op 1 januari 2014 in werking. De verordening is opgenomen in het gemeenteblad. Het gemeenteblad ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de verordeningen ook digitaal inzien op www.wetten.nl (regelingen van provincies en gemeenten).

Kaart met een markering op Gemeente Bedum