Bekendmaking oprichten van een woning

verleende omgevingsvergunning

oprichten woning, Meerkoet 21, Bedum (verz. 26 november 2013).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Meerkoet 21 9781ZM Bedum Nederland