Bekendmaking oprichten van een woning

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

oprichten woning, Boterdiep OZ 19, Bedum (verz. 20 februari 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Boterdiep OZ 19 9781JB Bedum Nederland