Bekendmaking oprichten van een woning

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

oprichten woning, Smient 23, Bedum (verz. 23 december 2011).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 

Kaart met een markering op Smient 23 9781ZK Bedum Nederland