Bekendmaking Oprichten van een woning, Meerkoet 34, Bedum

verleende omgevingsvergunning

 oprichten van een woning, Meerkoet 34, Bedum (verz. 13 september 2011).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Meerkoet 34 9781ZN Bedum Nederland