Bekendmaking oprichten van een loods

verleende omgevingsvergunning

oprichten loods, Oude Dijk 19, Bedum (verz. 3 oktober 2013).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Oude Dijk 19 9781BL Bedum Nederland