Bekendmaking Oprichten van een ligboxenstal

verleende omgevingsvergunning

oprichten ligboxenstal, Wolddijk 51, Bedum (verz. 27 februari 2014).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Wolddijk 51 9781TJ Bedum Nederland