Bekendmaking oprichten van een ligboxenstal

ontvangen omgevingsvergunning

oprichten ligboxenstal, Waldadrift 1, Bedum (ontv. 2 september 2013). 

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

Kaart met een markering op Waldadrift 1 9781KC Bedum Nederland