Bekendmaking Oprichten van een ligboxenstal, Thesingerweg 4, Bedum

ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

 -          het oprichten van een ligboxenstal, Thesingerweg 4, Bedum, activiteiten:

                  -           revisie (inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (milieu));

                  -           bouwen (bouwwerk met agrarische functie bouwen);

                  -           slopen (slopen en/of asbest verwijderen).

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 september 2011 zes weken lang voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (afdeling VROM, ma. t/m vrij. 9.00 tot 12.00, s’middags op afspraak). Tijdens deze periode kan een ieder mondeling en schriftelijk zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders.

Kaart met een markering op Thesingerweg 4  9781TR Bedum Nederland