Bekendmaking oprichten van een ligboxenstal

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

oprichten ligboxenstal, Wolddijk 78, Noordwolde (verz. 25 juli 2013).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Wolddijk 78 9784TE Noordwolde Nederland