Bekendmaking oprichten van een libixenstal, Ellerhuizen 27, Bedum

verleende omgevingsvergunning

oprichten ligboxenstal, Ellerhuizen 27, Bedum (verz. 12 september 2011).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 

Kaart met een markering op Ellerhuizen 27 9781TS Bedum Nederland