Bekendmaking oprichten van een bedrijfshal, Winsumerweg 6A, Onderdendam

aangevraagde omgevingsvergunning

oprichten bedrijfshal, Winsumerweg 6a, Onderdendam (ontv. 6 september 2011).

 

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

 

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen. Wanneer u daarbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Bedum of kijken op de website www.libau.nl.

Kaart met een markering op Winsumerweg 6A 9959TD Onderdendam Nederland