Bekendmaking oprichten van een bed & breakfast

ontvangen omgevingsvergunning

oprichten bed & breakfast, Bedumerweg 16, Onderdendam (ontv. 15 juni 2013).

 

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd

Kaart met een markering op Bedumerweg 16 9959PG Onderdendam Nederland