Bekendmaking Oprichten van een bed and breakfast

verleende omgevingsvergunning

oprichten bed and breakfast, Oosterseweg 8, Zuidwolde Gn. (verz. 4 maart 2014).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Oosterseweg 8 9785AE Zuidwolde Gn. Nederland