Bekendmaking oprichten van 6 woningen

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

oprichten 6 woningen, Kuifeend 15 t/m 25 (o), Bedum (verz. 5 juni 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Kuifeend 15 9781ZH Bedum Nederland