Bekendmaking oprichten van 5 woningen

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

oprichten 5 woningen, Rietgans 33 t/m 41 (o), Bedum (verz. 25 juni 2013).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Rietgans 33 9781ZL Bedum Nederland