Bekendmaking Oprichten van 35 woningen

verleende omgevingsvergunningen

oprichten 35 woningen, Almastraat 1 t/m 27 (o) en 2 t/m 42 (e), Bedum (verz. 12 maart 2014);

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Almastraat 1tm27 9781AM Bedum Nederland en op Almastraat 2tm30 9781AP Bedum Nederland en op Almastraat 32tm42 9781AR Bedum Nederland