Bekendmaking Ontwerpbesluit hogere grenswaarde bedrijventerrein 'zuivelfabriek Bedum'

De toekomstige nieuwbouw op het terrein van de voormalige gasfabrieklocatie aan de Wilhelminalaan te Bedum is gelegen in de geluidszone van het bedrijventerrein “zuivelfabriek Bedum”. De voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai kan ter plaatse van de nieuwbouw worden overschreden. Voor de toekomstige nieuwbouw is daarom een hogere grenswaarde vastgesteld. Het ontwerpbesluit ligt van 21 juni 2012 t/m 2 augustus 2012 voor iedereen ter inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis. U kunt het ook digitaal inzien op Bedum.nl. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht t/m 2 augustus 2012 zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum