Bekendmaking Ontwerpbeeldkwaliteitsplan 'De Plank'

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘De Plank’ ligt van 12 juni tot en met 23 juli 2014 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum.

Het plan bevat de welstandscriteria voor de herstructureringslocatie van het voormalige bedrijfscomplex van houthandel Harkema gelegen aan de Noordwolderweg 77 en 81 te Bedum. Het beeldkwaliteitsplan is een wijziging van de gemeentelijke Welstandsnota (artikel 12a, lid 1 Woningwet). Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’.

Gedurende de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum