Bekendmaking Ontwerpbeeldkwaliteitplan Bedum kern locatie Bederawalda

Het ontwerpbeeldkwaliteitplan Bedum kern locatie Bederawalda ligt van 16 januari tot en met 26 februari 2014 tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij de afdeling VROM van degemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum

Het plan bevat de welstandscriteria voor de locatie gelegen aan De Vlijt 1 te Bedum. Het beeldkwaliteitsplan is een wijziging van de gemeentelijke Welstandsnota (artikel 12a, lid 1 Woningwet). Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’.

Gedurende de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Bedum, Postbus 38, 9780AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.

Bedum, 15 januari 2014

Burgemeester en wethouders van degemeente Bedum

Kaart met een markering op Gemeente Bedum