Bekendmaking Ontwerp beeldkwaliteitsplan Bedum locatie gasfabriek

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Bedum Locatie Gasfabriek ligt van 29 maart  tot en met 9 mei 2012 ter inzage in het gemeentehuis (omgevingsloket).

 Het plan bevat de welstandscriteria voor de locatie gelegen op de hoek van Wilhelminalaan / Boterdiep Wz te Bedum. Het beeldkwaliteitsplan is een wijziging van de gemeentelijke Welstandsnota (artikel 12a, lid 1 Woningwet). Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’.

Gedurende de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Bedum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum