Bekendmaking Ontheffing geluidsnorm 2012

Het college heeft, op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, de volgende festiviteiten voor 2012 aangewezen als collectieve festiviteiten:

  • Koninginnedag in de hele gemeente;
  • Bevrijdingsdag in de hele gemeente;
  • De wielerronde in Bedum;
  • Scheepsjoagen in Onderdendam;
  • Boeskooldag in Zuidwolde;
  • oudejaarsnacht in de hele gemeente.

Op de dagen die zijn aangewezen als collectieve festiviteiten gelden de geluidsvoorschriften uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen niet. Wel zijn de eindtijden, zoals opgenomen in de APV van toepassing. Naast de collectieve festiviteiten is het een horeca-inrichting toegestaan een aantal incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij bepaalde geluidsvoorschriften uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen niet gelden. De houder van een horeca-inrichting is verplicht ten minste twee weken voor de aanvang van de incidentele festiviteit het college daarvan in kennis te stellen via een meldingsformulier. Het meldingsformulier is via www.bedum.nl in te vullen of op te vragen bij het omgevingsloket.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum