Bekendmaking Onderzoek tevredenheid

Rond de 1.500 Bedumers ontvangen deze  week een oproep om mee te doen aan een enquête die in opdracht van de gemeente door I&O Research uit Enschede/Hoorn wordt uitgevoerd. In de enquête staan vragen over de beleving van Bedum als woongemeente en de kwaliteit van het bestuur en de gemeentelijke dienstverlening.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het project 'Waar staat je gemeente' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Naast de enquête worden ook bezoekers van de publiekbalies in het gemeentehuis bevraagd over hun ervaringen. Het project van de VNG heeft tot doel de kwaliteit van de dienstverlening van gemeenten verder te verhogen. Geregeld onderzoek onder de inwoners van gemeenten is daarvan een van de onderdelen. Gemeenten kunnen de resultaten onderling vergelijken en van elkaar leren.

Als u een vragenlijst ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk deze in te vullen en terug te sturen naar het onderzoeksbureau. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd!

Kaart met een markering op Gemeente Bedum