Bekendmaking Nota 'Handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen Gemeente Bedum' ter inzage

Op 15 januari 2013 heeft het college de nieuwe nota “Handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen Gemeente Bedum”  vastgesteld. Deze nota is van toepassing op alle kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. De nota treedt op 29 januari2013 inwerking. De nota is te vinden op www.wetten.nl en ligt ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum