Bekendmaking Nieuwjaarsvuur en carbidschieten

Het verbranden van afvalstoffen (ook houtafval en kerstbomen) is tijdens de jaarwisseling in de gemeente Bedum niet toegestaan. Er komt deze jaarwisseling ook geen vreugdevuur aan de Westerseweg te Zuidwolde. Verzamelplaatsen van afval worden op kosten van de veroorzakers door de gemeente opgeruimd. Eventuele schade komt ook voor rekening van de veroorzakers. De gemeente en de politie zien rond de komende jaarwisseling scherp toe op de naleving van het verbod.

Carbidschieten

Er mag alleen op 31 december tussen 10:00 uur en 1 januari 02:00 uur met carbid worden geschoten. Binnen de bebouwde kom mag bovendien gebruik worden gemaakt van een bus met een inhoud van maximaal 1 liter wanneer er geen gevaar kan optreden voor mens en milieu. Op een erf behorende bij een woning buiten de bebouwde kom mag gebruik worden gemaakt van maximaal twee bussen met een inhoud van maximaal 60 liter per bus mits er niet meer dan 4 personen aanwezig zijn, waaronder een meerderjarige bewoner en mits wordt voldaan aan o.a. afstandseisen (tenminste 100 meter tot gebouwen van derden en vrije schootsveld tenminste 75 meter).

Kaart met een markering op Gemeente Bedum