Bekendmaking Melding wet milieubeheer, wolddijk 78 Noordwolde

Voor verschillende soorten inrichtingen (bedrijven) die onder de Wet milieubeheer vallen, zijn algemene regels vastgesteld. Inrichtingen die aan die regels voldoen, worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Volstaan kan worden met een kennisgeving door het indienen van een meldingsformulier. Van de volgende inrichting is een melding ontvangen:

  • P.J.M. Hamming te Noordwolde, betreft het wijzigen van een landbouwinrichting (nieuwbouw van een uitloopstal voor melkkoeien) aan de Wolddijk 78 te Noordwolde, op grond van het Besluit landbouw;

Voor verdere informatie over deze melding kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket in het gemeentehuis, tel. 050-3018911.

Kaart met een markering op Wolddijk  78 9784TE Noordwolde Nederland