Bekendmaking Mandaatbesluit

Bij besluit van 22 januari 2013 worden de mandaten die de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, ieder voor zijn eigen bevoegdheid, hebben verleend aan de korpschef van de regiopolitie Groningen met ingang van 1 februari 2013 geacht te zijn verleend aan de politiechef van de eenheid Noord-Nederland. Dit mandaatbesluit werkt terug tot 1 januari 2013.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum