Bekendmaking Machtigingsbesluit

De burgemeester heeft de medewerkers centrale balie en de buitendienst gemachtigd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren om gevonden en verloren voorwerpen te registreren. Dit besluit is op 4 april 2012 opgenomen in het gemeenteblad. Het besluit treedt op 5 april 2012 in werking en werkt terug tot 1 april 2012. Het gemeenteblad ligt ter inzage in het gemeentehuis.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum