Bekendmaking Kwijtscheldingsbesluit vastgesteld

 De gemeenteraad heeft op 13 december jongstleden het “Kwijtscheldingsbesluit gemeente Bedum” vastgesteld. Het Kwijtscheldingsbesluit is op 17 december 2012 opgenomen in het Gemeenteblad. Dit blad kunt u desgewenst inzien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de afdeling Middelen (belastingen / tel. 050-3018293). U kunt de Leidraad ook digitaal inzien op www.wetten.nl (regelingen van provincies en gemeenten). Het “Kwijtscheldingsbesluit gemeente Bedum” treedt in werking op 28 december 2012.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum