Bekendmaking Kappen van twee bomen

Verleende vergunningen/beschikking

  Omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kap van twee bomen, Winsumertrekpad, Onderdendam (verz. 24 okt. 2012);

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van een vergunning/beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Winsumertrekpad  9959PA Onderdendam Nederland