Bekendmaking Kappen van twee bomen

kappen van twee bomen, Smidshorn, Bedum (verz. 14 sept. 2012)

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Smidshorn  9781KX Bedum Nederland en op Smidshorn  9781KZ Bedum Nederland